mondhygienist, parodontitis

Behandeling bij de mondhygiënist

Uw tandarts heeft u doorverwezen naar de mondhygiënist. Een mondhygiënist is gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van parodontitis. Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees en het kaakbot.

Als parodontitis niet behandeld wordt, kan de ontsteking uitbreiden en neemt het botverlies toe. Dit leidt uiteindelijk tot het verlies van tanden en kiezen. Parodontitis heeft daarnaast een slechte invloed op uw algehele gezondheid: het kan ervoor zorgen dat mensen met diabetes ontregeld raken, het kan bij zwangere vrouwen leiden tot vroeggeboorte en het is een risicofactor in het krijgen van hart- en vaatziekten. Omdat parodontitis meestal geen pijn doet, heeft u zelf waarschijnlijk niets gemerkt.

Bij een eerste bezoek aan de mondhygiënist zal er in uw mond gekeken worden en worden er metingen gedaan om te bepalen welke  behandelingen u nodig heeft. Ook volgt uitleg en mondhygiëne instructie, gericht op uw mondsituatie. De kosten van het eerste bezoek worden afhankelijk van uw aanvullende verzekering vergoed. De code die gebruikt wordt is meestal T012. Bij de volgende bezoeken wordt de mond uitgebreid schoongemaakt.